KOSTAS TSOKLIS

Kostas Tsoklis was born in Athens in 1930 and studied at the Athens School of Fine Arts (1948-54). 

PRINTS


  • Tree